Обзор

Град Обзор е един от древните градове по черноморското крайбрежие разположен в подножието на последните хребети на Стара Планин.
Разположен е в залив, който започва на север от нос Св. Атанас, а на юг достига до Еминската планина.
Туристите в Обзор могат да разгледат музейната сбирка на града. Историко-етнографската колекция е събирана повече от 30 г. и представя историята, бита и културата на обитателите на древното селище. Материалът е разделен в две основни теми. Едната е история и археология. Има над 800 експоната и обхваща периода от V – IVв. пр.н.е. до XVIII в. от н.е. Втората е етнографска и има 300 експоната. Обхваща периода XVIII – XX в.
Съвременният ОБЗОР – това е център на международния туризъм и град на фестивали. Тук има отлични условия за семеен и младежки отдих – изумително красива природа, топло слънце, нежно море и изобилие от всевъзможни развлечения.

Translate »